Kde a kdy?

Start v zahradě DDM Neratovice

POZOR! Konec trasy musíte vyluštit ;)

Šifrahrátky

NUTNÁ REGISTRACE ONLINE 
stačí kliknout ;)

Registrace Strašiles

Ve spolupráci s:

Registrace Strašiles

Pořádáno ve spolupráci 

Háďata Neratovice
DDM