Desatero Šifrahrátek

Jako organizátoři různých akcí (např. Neratovické cyklohrátky, Strašihrátky) máme své desatero, které se snažíme dodržovat na všech akcích.  Děkujeme, že jste v tom s námi.

1. Bezpečnost na místě

Nemůžeme nikomu nařídit, jak se chovat. Můžeme, ale doporučit vhodné chování.
Nelekejte jiné rodiny, pokud to není předem domluvené.
Nepředbíhejte se.
Koukejte kolem sebe, obzvláště v noci.
Držte se na vytyčené trase a nescházejte z ní. My trasu prošli a víme, že je bezpečná. 

2. Bezpečnost malých účastníků

Děti by neměly pobíhat s klacky a jinými nebezpečnými předměty během trasy nebo při čekání s ostatními. Snažíme se dětem připravit doprovodný program tak, aby si ukrátily čekání. 

3. Pohoda a klid

Spousta rodin, které přijdou a je jedno jaké mají dítě, jsou i tak v dost velkém zápřahu s stresu. My chceme jedno pohodovou akci pro všechny. Večer plný napětí, smíchu a uvolněnosti. Není zde místo pro přebujelé ego rodičů, že jejich dítě nechce dojít do konce. Není to ostuda. Mezi dětmi jsou i "jiné" děti a ty toto chování ještě více stresuje. Můžete si o nich něco přečíst zde: https://hadata-neratovice.cz

4. Všichni jsou vítaní

Je nám jedno jestli je Pepík autista, nebo Maruška neumí mluvit. Netrápí nás, že tam udělá desetileté dítě scénu vedle dvouletého. A je jedno jestli je normální nebo "jiné". Sami máme "jiné" děti. V tento den jsou všechny prostě jen DĚTI. Dovolte jim vyválet se v písku nebo se vztekat, že je fronta dlouhá.

5. Respektujte prostor pro organizátory

Stává se nám, že rodiče tlačí na pořadatele, aby mohli jít dřív.  Respektujte to, že jsou to taky jen rodiče a dělají to dobrovolně ve svém volném čase. Snažíme se všechny vypouštět ve stanoveném časovém limitu, aby na sebe rodiny nenarážely moc brzy.  Organizátoři nepotřebují, aby jim někdo nadával. Pokud máte pocit, že zvládnete organizaci lépe, tak prosím, můžete do toho jít s námi a přihlásit se jako dobrovolník na další ročník. ;)

6. Pořádek musí být

U pořadatelů bude velký odpadkový koš, kam bude možné vyhazovat odpad z pochutin. Jsme v lese, tak zde neděláme nepořádek. Vždy den po akci jdeme a celou trasu znovu zkontrolujeme, aby po nás nic nezůstalo.

7. Pryč s nudou

Víme, že dětem vadí dlouhé čekání a proto máme nachystaný doprovodný program, kde se děti zabaví a rodiče se mohou přidat.

8. 0 tolerance alkoholu a drog

Většinou zajistí nejbližší restaurace. Snažíme se mít každý rok něco v ceně zápisného, ale spoléhat na to nemůžeme. Protože je to dětská akce, nemůžeme nalévat alkoholické nápoje. Pivo si musíte obstarat v přilehlé restauraci.

9. Progres musí být

Každý rok si vyslechneme názory rodičů a hlavně dětí, co zlepšit do příště. Ačkoli to děláme jako rodiče a dobrovolníci snažíme se vyhovět těm, pro které to děláme.

10. Nejsme soutěživí

Snažíme se mít odměny pro všechny děti, proto je také nutné se registrovat předem. Prosíém, nenechejte děti brát si více bnež je nutné. Vždy máme rezervu. Ale stává se nám, že u některých stanovišť mizí odměny úplně a my je nestíháme doplňovat.  A to je škoda.