Ochrana osobních údajů - GDPR

Správce a zpracovatel osobních údajů osobních údajů je: Michaela Hložková, se sídlem 17. listopadu 1065, 277 11 Neratovice.

Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, zapsáním dítěte do závodu ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány  

Zákonných zástupců a registrovaných dětí: jméno a příjmení, e-mailová adresa, věk, fotografie

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány   

Zákonných zástupců a registrovaných dětí: jméno a příjmení, e-mailová adresa, věk, fotografie